Salgsbetingelser

1. Generelle opplysninger
Sandnes Biljard AS
Svilandsveien 108 c nr 18
4337 Sandnes
Telefon 91169596

Org. Nr. 967 402 702
E-post: post@sandnesbiljard.no
Website:www.sandnesbiljard.no
-
Du kan besøke oss i vår fysiske  butikk:
Svilandsveien 108c nr 18
Åpningstider i butikken er: Tirsdag 11-17 og  Torsdag 11-17


2. Priser 
Prisene, som er oppgitt nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen innen betaling er foretatt.3. Avtaleinngåelse & ordrebekreftelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.4. Betaling
Man kan betale med Visa eller Mastercard på shoppen. Ordresummen blir trukket på brukers kredittkort fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Ved behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.


Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

5. Levering
Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Vi sender med POSTEN, A3 ,BWS  eller TNT.

POSTEN:
Kan benyttes til både bedrifter og private adresser. 


A3
A3  kan benyttes til både bedrifter og private adresser. Levering forekommer imellom kl. 10-16 på hverdager. Hvis ingen er hjemme sendes en mail til kjøper med kontaktdetaljer for avtale om ny levering. Bemerk – fraktprisen inkluderer kun 1 leveringsforsøk. På kjøpers anmodning kan pakken også settes igjen uten kvittering – kjøper bærer her hele risikoen for eventuelle skader og mangler ved produktet.


Transittider POSTEN / A3 & BWS
Levering til Syd Norge: 2-5 dager.
Levering til Midt Norge: 3-5 dager.
Levering til Nord Norge: 5-7 dager.

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten. Er varen blitt skadet under transporten SKAL det noteres på fragtbrevet omgående. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.
6. Avhentning i butikk
Varene kan reserveres i webshoppen og deretter avhentes i vår butikk. Varene kan også aventes uten forhånds reservering via webshoppen - det tas dog forbehold om utsolgte varer. Adresse finner du under:
 
Sandnes Biljard AS
Svilandsveien 108 c nr 18
4337 Sandnes
Telefon: 91169596
 
7. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding herom. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.. Meldingen til selgeren skal være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).
 
 
8. Angrettsskjema
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten skal skje via skriftlig angrerettsskjema som sendes til selger via e-post, eller brev. 
Angrerettsskjema må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
Kjøper skal betale alle kostnadene ved returforsendelse, og fraktomkostninger ved kjøp av varen.
Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer kjøpet.Varen må likevel kunne leveres
Tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Varene
Skal leveres tilbake i uskadet originalembalasje , da det er en del av varens verdi.
Emballasjen skal derfor alltid sendes med retur for at betingelsene for angreretten skal være oppfylt. Det skal også bemerkes at dersom en finner ut at varen er brukt utover hva du ville gjort i vår fysiske butikk trer regelen om verdiforringelse i kraft og du kan risikere å betale for en eventuelt forringelse av varens verdi ved returnering.
Angreretten faller bort hvis du bruker varen på en måte hvor det er åpenbart at bruken forminsker varens salgsverdi vesentlig.
Kjøper må ta alle omkostninger i forbindelse med returforsendelse.
Når du angrer kjøpet tilbakebetales kjøpesummen til deg ved en overførsel til din bank.
Når vi har mottatt varen og kontrollert at den oppfyller betingelsene for angrerett, vil vi kontakte deg for å få opplyst hvor kjøpesummen skal returneres. Kjøper har mulighet til å returnere varene som er kjøpt i webshoppen til vår fysiske butikk.

 **********************************************************************
Angrerettsskjema
 
Informasjoner:
ORDRE nr.: _________                               Navn: ____________________________       
Adresse: ____________________________    Postnr. & By: ________________________
Mail: ____________________________         Mobilnr.: ____________________________
 
Jeg ønsker å:
__  Bytte min vare til _________________________________________________
__  Benytte min angrerett.
__  Benytte min reklamasjonsrett.
eg returnerer varen:
__  Via postservice til deres adresse.
__  Avleverer selv til deres adresse.
 


 *********************************************************************
 

9. Levering og forsinkelse

Dersom leveringen av produktene blir vesentlig  forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuel når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.  
Ved leveringsmetode der du skal hente ordren i butikk, og der denne betales i løpet av kjøpsprosessen på nett, regnes dette som en internettordre regulert av blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.
Ved manglede leveringsmulighet og hvis en vare ikke etterfølgende avhentes av kjøper, innenfor den av transportøren opplyste avhentningssted og periode, refunderer Sandnes Biljard AS, beløpet på varenes pris til kjøper, fratrukket leveringsomkostninger.

10. Mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.


Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
 
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
 
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
 
11. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.
  
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen.
 
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper beløb for tur/retur frakt.
 

 
12. Cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til å fungere, men de gir også info om hvordan du bruker vår hjemmeside, så vi kan forbedre den både for deg og for andre. Cookies på denne hjemmesiden brukes primært til trafikkmåling og optimering av sidens innhold.
 
 
Salgsbetingelser endret siste gang 11.Oktober 2016.